Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

3G PROFESSIONEEL Bbq en Oven Reiniger

500ml

Artikelnummer: 81244854
Direct leverbaar (36 stuks)

Specificaties

Artikelnummer 81244854
Item inhoud 500ml
Merk 3G
EAN CE 8718182244847
Maten HE (HxBxL) 261x199x137
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 249x85x65
Aantal doos per slag 29
UN code 1824
Aantal slagen 6
Statistiekcode 34029090
EAN HE 8718182244854

Verwijdert aangebrand vet
Barbecue
Grill & bakoven

Omschrijving

3G BBQ en Oven Reiniger. Ontwikkeld voor reiniging van BBQ, oven en grill apparatuur. Super geconcentreerde en krachtige foamspray. Geschikt voor het reinigen van harde metalen en roestvrij staal

Lees meer

Gebruiksinformatie

Gebruiksaanwijzing in 5 stappen
1. Ontgrendel de kinderveilige sluiting door gelijkertijd de foamkop in te drukken en te draaien.
2. Spuit direct en onverdund op en laat het foam enkele minuten inwerken.
3. Verwijder met borstel, staalwol of schuursponsje het in-en aangebrand vet en etensresten.
4. Spoel na met hand-wam water en neem het gereinigde oppervlak af met een vochtige doek.
5. Vergrendel de kinderveilige sluiting met een kwartslag.
Bij hardnekkige vervuiling, herhaal de procedure.

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Voorkom het inademen van de foamspray. Gebruik op een goed geventileerde plaats. Gebruik de reiniger nooit indien het oppervlak of apparaat nog warm is. Fles rechtop vervoeren. Niet gebruiken op onbehandeld aluminium. Gebruik geschikte handschoenen. Vermijd dat de vloeistof in contact komt met kunststof of hout. Mocht dit toch gebeuren direct afspoelen met veel water. Raadpleeg voor dat u begint de gebruiksaanwijzing van uw BBQ, oven en grill.

Gevaar
Bevat: natriumhydroxide. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel P102 - Buiten het bereik van kinderen houden, P260 - spuitnevel niet inademen, P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen, P280 - oogbescherming dragen, P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken, P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contact lenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen, P405 - Achter slot bewaren.

Disclaimer: Iedere aansprakelijkheid bij onoordeelkundig en/of onjuist gebruik wordt uitgesloten.