Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

3G PROFESSIONEEL Groene Aanslag Verwijderaar

Artikelnummer: 81030428

Laatste voorraad (90 stuks)

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 81030428
Item inhoud 1ltr
Merk 3G
EAN CE 8712423030480
EAN HE 8712423030428
Aantal dozen per laag 21
Aantal lagen per pallet 4
Maten CE (HxBxL) 257x82x82
Maten HE (HxBxL) 271x250x174
Statistiekcode 34029090
UN code 3082
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Bestrijding van groene aanslag. Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen, zonnepanelen e.d.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 mL op 10 liter water).
Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 5% dit middel (5 L op 100 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.
Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
• Op schone ramen spuiten met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.
• Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan met een oplossing van 3% (300 mL per 10 liter water).

Opmerking:
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Orphisch groenstop
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter: Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Gevaar
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
N, N-didecyldimethylammoniumchloride.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Werkzame stof(fen): didecyldimethylammoniumchloride
Gehalte/eenheid 45 G/L

Toelatingsnummer: 14779 N
Toelatingshouder:
Orphisch bv
Postbus 67
4200 AB Gorinchem

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person