Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

3G PROFESSIONEEL Schimmel- en Aanslagreiniger

Artikelnummer: 81030152

Niet meer leverbaar

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 81030152
Item inhoud 500ml
Merk 3G
EAN CE 8712423030060
EAN HE 8712423030152
Aantal dozen per laag 29
Aantal lagen per pallet 6
Maten CE (HxBxL) 249x85x65
Maten HE (HxBxL) 261x199x137
Statistiekcode 34029090
UN code 1719
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag), algen en mossen (groene aanslag) op vochtige plaatsen. Toelatingsnummer: 14847 N. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Toepassing
Voor het schoonmaken van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d.

B - Gebruiksaanwijzing in 7 stappen
1. Schimmels en algen vooraf niet verwijderen.
2. Ontgrendel de kinderveilige sluiting door tegelijkertijd de spraykop in te drukken en te draaien.
3. Ondergrond vanaf 3-5 cm besproeien.
4. Bij sterke vervuiling na 10 min. nogmaals besproeien.
5. 10 min laten inweken.
6. Het behandelde oppervlak reinigen met spons en water.
7. Bij elastische voegen (b.v. siliconenkit) de gehele behandeling (sproeien en reinigen) herhalen.

Attentie
Planten en blank metaal afdekken. Oppassen voor spatten op kleding (bleekvlekken), op glansverf (mattering) en lamellen (verkleuring). Bij contact direct met water afspoelen. Bij lichte elastische voegen kan soms na gebruik enige bruine verkleuring blijven bestaan. Het is altijd raadzaam voor gebruik een test te doen op een onopvallende plaats. Niet gebruiken op (spack) spuitwerk plafonds en wanden. De flacon mag niet worden hergebruikt.
Verbruik: voor 4-6 m² wand, 12-16 m² tegelvoegen.
Werkzamestof: Natriumhypochloriet, 50G/L (ALS ACTIEF CHLOOR). Aard van het preparaat: vloeistof.

Kinderveilige sluiting.
Disclaimer: ledere aansprakelijkheid bij onoordeelkundig en/of onjuist gebruik wordt uitgesloten.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Spuitnevel/damp niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P332+313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person