Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

3G PROFESSIONEEL Vloeibare Ontstopper

1ltr

Artikelnummer: 81030619
Direct leverbaar (12 stuks)

Specificaties

Artikelnummer 81030619
Item inhoud 1ltr
Merk 3G
EAN CE 8712423030602
Maten HE (HxBxL) 271x250x174
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 257x82x82
Aantal doos per slag 21
UN code 3266
Aantal slagen 4
Statistiekcode 34029090
EAN HE 8712423030619

Krachtige gel
Wasbak putje
Douchebak putje

Omschrijving

Professioneel schoon. 3G Vloeibare Ontstopper is zodanig ontwikkeld dat het super effectief vet, etensresten en haar oplost. De zware bestanddelen bereiken moeiteloos de diepste punten van de afvoer. Het is veilig voor alle typen leidingen en rekent af met nare geurtjes. Omdat de formule supergoed is maakt u zonder moeite professioneel schoon.

Lees meer

Gebruiksinformatie

Te gebruiken in elke afvoer, zoals de keuken, douche, wc en wasbak.

Gebruiksaanwijzing in 6 stappen
1. Ontgrendel de kinderveilige sluiting (zet de fles op een stevige ondergrond en druk en draai tegelijkertijd de veiligheidsdop los)
2. Verwijder voor maximaal resultaat zoveel mogelijk water uit de gootsteen of wasbak
3. Giet een halve tot een hele fles in de afvoer
4. Laat minimaal een half uur inwerken
5. Spoel met veel warm water na
6. Vergrendel de kinderveilige sluiting

Bij hardnekkige verstoppingen een nacht laten inwerken.

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Ontstopper kan aluminium, lichte metalen, sommige verfsoorten en niet hittebestendig kunststof aantasten. Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Gevaar
Gevaaraanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brand- wonden en oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden ? P260 - nevel, damp niet inademen ? P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen ? P280 - beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming dragen ? P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken ? P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen / af- douchen ? P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ? P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen ? P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen ? P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken ? P405 - Achter slot bewaren.

Kinderveilige sluiting.

Disclaimer: Iedere aansprakelijkheid bij onoordeelkundig en/of onjuist gebruik wordt uitgesloten.