Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

BLIXER Toiletblok Citrus

40gr

Artikelnummer: 97563549
Direct leverbaar (384 stuks)

Specificaties

Artikelnummer 97563549
Item inhoud 40gr
Merk Blixer
EAN CE 8717591563532
Maten HE (HxBxL) 122x142x192
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 155x90x30
Aantal doos per slag 32
UN code Geen ADR
Aantal slagen 13
Statistiekcode 34025090
EAN HE 8717591563549

Reinigt en verfrist

Omschrijving

Reinigt en verfrist het toilet

Lees meer

Gebruiksinformatie

Bevestig eenvoudig de houder aan de toiletrand.

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Bevat Benzenesulfonic acid, C10-C13 alkyl derivatives, sodium salts CAS nr. 68411-30-3. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum en een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bevat (+)-1-methyl-4-(1-methylvinyl) cyclohexene CAS nr. 7705-14-8. Kan een allergische reactie veroorzaken.