Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

ECOLAB Xense Rain

750ml

Artikelnummer: 85036264
Verwacht in ± 4 werkdagen

Specificaties

Artikelnummer 85036264
Item inhoud 750ml
Merk Ecolab
EAN CE 4028159036271
EAN HE 4028159036264
Aantal doos per slag 9
UN code 1170
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Aantal slagen 3
Maten HE (HxBxL) 316x214x394

Geur verrijkt met essentiële oliën

Veiligheidstekst

Gevaar Bevat: geraniol. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen dragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Bevat: 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehy; alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyd; 2-benzylideenheptanal; 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-eencarbaldehyd; citral; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; (R)-p-mentha-1; 8-dieen; (Z)-3-hexenylsalicylaat; 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyd; linalool; 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd; alfa-hexylkaneelaldehyd. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Productspecificaties via PSinFood