Menu

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

FARMLIGHT Lampolie Blank

5ltr

Log in voor de voorraadstatus

Artikelnummer: 52001936
EAN CE: 8710744000663
Lees meer

Productinfomatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Etikettalen

Nederlands Engels Duits

Leverancierstekst

Farmlight the old dutch.

Specificaties

Bekijk meer

Bekijk minder

Artikelnummer

52001936

Item inhoud

5ltr

Merk

Farmlight

EAN CE

8710744000663

EAN HE

8710744001936

Aantal doos per slag

8

Aantal slagen

4

Maten CE (HxBxL)

285x184x131

Maten HE (HxBxL)

304x386x280

Bewaarconditie

Ongeconditioneerd

Statistiekcode

15091010

Veiligheidsinformatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Veiligheidstekst

Bevat: Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten, EG-nr.: 481-740-5 Koolwaterstoffen, C10-C14, N-Alkanen, Iso-Alkanen, <2 % Aromaten. EG-nr.: 920-274-3
Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel or voor verwarmingsdoeleinden in petroleumkachels!
Roet niet bij juiste lontinstelling.
• Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben.
• Brandende olielamp niet alleen laten.
• Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het van kinderen houden.
• Niet drinken.
• H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
• EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• P331: GEEN braken opwekken.
• P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
• P405: Achter slot bewaren.
• P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.