Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

FRISSE REUS Power Caps Orchidee Macadamia 14scoops

182gr

Artikelnummer: 31918239
€ 5,29 / Stuk
Verwacht in ± 6 werkdagen
Per 8st

Specificaties

Artikelnummer 31918239
Item inhoud 182gr
Merk Reus
EAN CE 5410091762070
Maten HE (HxBxL) 236x198x392
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 114x191x94
Aantal doos per slag 12
UN code Geen ADR
Aantal slagen 7
Statistiekcode 34022090
EAN HE 5412530918239

Met 100% natuurlijke olie
30°C effective in cold water

Ingredienten

(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):, anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enymen, parfums, benzyl salicylate, aplha-isomethyl ionane, citronellol, coumarin.

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.