Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

GLADE BY BRISE Discreet Refill Relaxing Zen

12ml

Artikelnummer: 34812534
Verwacht in ± 4 werkdagen

Specificaties

Artikelnummer 34812534
Item inhoud 12ml
Merk Glade by Brise
EAN CE 5000204812527
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 150x87x5
Aantal doos per slag 42
UN code Geen ADR
Aantal slagen 5
Maten HE (HxBxL) 155x95x234
EAN HE 5000204812534

Zachte geur
Past in elke Glade Discreet houder

Gebruiksinformatie

Om de verpakking te gebruiken als houder:
1. Open
2. Verwijder zilverfolie
3. Vouw
4. Geniet

Décor - electric - magneet
Verwijder.
Plaats in de houder.
Vervang de navulling wanneer de gel bijna op is.

Veiligheidstekst

VOORZORGSMAATREGELEN:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.
Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Buiten bereik van huisdieren bewaren. Het membraan niet doorboren. Niet op kunststof, geverfde of gepolijste oppervlakken plaatsen. Niet gebruiken in kleine, afgesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.
Bevat 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadieen-1-yl)-2-buteen-1-on, (R)-p-mentha-1,8-dieen, 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyd, ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyraat, geranylacetaat- Kan een allergische reactie veroorzaken.