Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

GLADE Sense&Spray Houder Relaxing Zen

Artikelnummer: 34075519

112 stuks op voorraad

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 34075519
Item inhoud 18ml
Merk Glade
EAN CE 5000204075526
EAN HE 5000204075519
Aantal dozen per laag 38
Aantal lagen per pallet 6
Maten CE (HxBxL) 145x75x60
Maten HE (HxBxL) 152x86x250
Statistiekcode 85098000
UN code 1950
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Verpakkingsinhoud 4
Gevaar Bevat: geraniol. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen dragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Bevat: 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehy; alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyd; 2-benzylideenheptanal; 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-eencarbaldehyd; citral; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; (R)-p-mentha-1; 8-dieen; (Z)-3-hexenylsalicylaat; 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyd; linalool; 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd; alfa-hexylkaneelaldehyd. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person