Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

HARPIC Power Plus Ultra Hygiene

750ml

Artikelnummer: 47272375
€ 1,44 / Stuk
Verwacht in ± 6 werkdagen
Per 12st

Specificaties

Artikelnummer 47272375
Item inhoud 750ml
Merk Harpic
EAN CE 8710552272245
Maten HE (HxBxL) 292x243x293
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 284x94x57
Aantal doos per slag 12
UN code 1760
Aantal slagen 6
Statistiekcode 34022090
EAN HE 8710552272375

Omschrijving

Onze meest krachtige reiniger*
*(op roest en kalk) in vergelijking met onze gamma van Harpic

1 Kalkaanslag
2 Hardnekkige vlekken
3 Hygiënisch
4 Snelle reiniging
5 Opgehoopt vuil
6 Reinigt onder de rand
7 Reinigt onder water
8 Verfrist
9 Verwijdert roest
10 Verwijdert urinevlekken

Harpic Power Plus, een unieke oplossing die 10 krachtige acties combineert om vuil te verwijderen, zelfs als je het niet ziet.

Lees meer

Harpic Power Plus, een unieke oplossing die 10 krachtige acties combineert om vuil te verwijderen, zelfs als je het niet ziet.

Lees meer

Gebruiksinformatie

1. Til de wc-bril op en plaats de spuitmond onder de rand. 2. Druk de fles samen om het product volledig aan te brengen langs de binnenkant van de toiletpot, gebruik voldoende om het volledige oppervlak te bedekken. 3. Voor een optimale reiniging: Laat het product 10 minuten intrekken, spoel door en borstel.

Veiligheidstekst

GEVAAR. Bevat Zoutzuur Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.