Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

KIWI Extreme Protector

200ml

Artikelnummer: 34021161
€ 1,93 / Stuk
Direct leverbaar (78 stuks)
Per 6st

Specificaties

Artikelnummer 34021161
Item inhoud 200ml
Merk Kiwi
EAN CE 5000204032314
Maten HE (HxBxL) 175x165x112
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 170x53x53
Aantal doos per slag 40
UN code 1950
Aantal slagen 5
Statistiekcode 38099300
EAN HE 5000204032161

Beschermt tegen water, sneeuw en zout

Gebruiksinformatie

Probeer eerst op een onopvallende plaats.

Veiligheidstekst

VOORZORGSMAATREGELEN:
Gevaar
Bevat: isopropylalcohol nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.