Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

MR. MUSCLE Ontstopper

Artikelnummer: 34016093

342 stuks op voorraad

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 34016093
Item inhoud 500ml
Merk Mr. Muscle
EAN CE 5000204016109
EAN HE 5000204016093
Aantal dozen per laag 32
Aantal lagen per pallet 3
Maten CE (HxBxL) 223x95x48
Maten HE (HxBxL) 200x150x236
Statistiekcode 34025090
UN code 3266
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Verpakkingsinhoud 6

Mr. Muscle Power Gel Ontstopper vernietigt de hardnekkigste verstoppingen die veroorzaakt zijn door haar en zeepresten.

1. Giet het product (500ml)
2. Wacht 5 minuten***
3. Naspoelen met heet water
Indien nodig, tot 1x herhalen.
Veilig voor alle leidingen.

Let op: Niet knijpen of hergebruiken, spetteren en/of gereedschap voor ontstoppen gebruiken.
Belangrijk: Voorzichtig openen. Niet gebruiken in toiletten of wasbakken met een afvalvernietiger. Vermijd gebruik op vergulde fittingen, versleten of beschadigd emaille of chroom.

***Getest in het laboratorium op badkamer verstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkigere verstoppingen, langer in laten werken.
Gevaar
Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen C12-18-alkyldimethyl-N-oxiden.
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person