Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

MR. MUSCLE Ovenreiniger

Artikelnummer: 291235

> 100 stuks op voorraad

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 291235
Item inhoud 300ml
Merk Mr. Muscle
EAN CE 5000204545142
EAN HE 5000204545159
Aantal dozen per laag 60
Aantal lagen per pallet 4
Maten CE (HxBxL) 236x53x53
Maten HE (HxBxL) 238x105x158
Statistiekcode 34025090
UN code 1950
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Verpakkingsinhoud 6

Mr. Muscle Overreiniger verwijdert effectief ingebrand vet en etensresten.

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik

Gebruiksaanwijzing:
Lees volledig label voor verwijdering van de dop, raadpleeg de instructies van de fabrikant van de oven. Alleen gebruiken in koude ovens.

1. Draag rubber handschoenen en bescherm de armen tijdens spuiten en reinigen. Ten allen tijde contact met huid en ogen vermijden. Na aanraking, om brandwonden te voorkomen, direct wassen met voldoende water gedurende tenminste 20 minuten en medisch advies inwinnen.
2. Verbreek de elektrische aansluiting van de oven of doof de waakvlam. Bescherm de vloer onder de oven en alle omliggende oppervlakken zorgvuldig. Voor eenvoudig aanbrengen de bakplaten en roosters uit de oven verwijderen.
3. Goed schudden voor en tijdens gebruik. De spuitbus altijd goed rechtop houden.
4. Spray op alle interne oppervlakken inclusief de glazen deur met een afstand van 20-30 cm.
Spuit niet op de rand van de oven, de waakvlam of het verwarmingselement.
5. Sluit de deur van de oven en laat niet langer dan 30 minuten inwerken.
6. Terwijl u handschoenen draagt, grondig schoonmaken met een vochtige doek of spons. Aanraking met ogen en huid vermijden. Pas op voor spatten en druppels. Na aanraking, direct wassen met voldoende water gedurende minstens 20 minuten en medisch advies inwinnen.
7. De oven goed ventileren alvorens de elektriciteit weer aan te sluiten of de waakvlam te ontsteken.
8. Herhaal het proces bij hardnekkige vlekken en over-bevuilde ovens indien nodig.
9. Na gebruik de kindveilige sluiting op de spuitbus plaatsen.
Alleen voor gebruik op de binnenkant van een koude oven. Niet gebruiken op zelfreinigende ovens, verwarmde ovens, de buitenkant van de oven, chroom, aluminium, zink, koper, plastic of gepolijste / gelakte oppervlakken. Niet buitenshuis gebruiken.

Indrukken en trekken
VOORZORGSMAATREGELEN:

Gevaar
Bevat: natriumhydroxide.

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Beschermende handschoenen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Bevat 4 gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person