Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

PERSIL Discs Clean & Hygiene 13scoops

325gr

Artikelnummer: 31915115
Verwacht in ± 4 werkdagen

Specificaties

Artikelnummer 31915115
Item inhoud 325gr
Merk Persil
EAN CE 5410091760793
Maten HE (HxBxL) 236x198x392
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 114x191x94
Aantal doos per slag 12
UN code Geen ADR
Aantal slagen 7
Statistiekcode 34025090
EAN HE 5412530915115

Deep clean plus
Active fresh
For a cleaner world
Hygienic clean
Against bad odors
Film 100% oplosbaar

Omschrijving

4 in 1 discs
Vlekverwijdering
Stralend schoon
Langdurige frisheid
Zacht voor de vezels

The sustainable discs box
100% watersoluble film
20° effective in cold water

Lees meer

Ingredienten

(Detergenten Verordening (EC)) n° 648/2004):, 15 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymes, parfums, citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijver spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.