Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

PERSIL Discs Color Deep Clean 15scoops

375gr

Artikelnummer: 31915160
Verwacht in ± 4 werkdagen

Specificaties

Artikelnummer 31915160
Item inhoud 375gr
Merk Persil
EAN CE 5410091760830
Maten HE (HxBxL) 236x198x392
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 114x191x94
Aantal doos per slag 12
UN code Geen ADR
Aantal slagen 7
Statistiekcode 34025090
EAN HE 5412530915160

Deep clean plus
Active fresh
20° - 60°
For a cleaner world
Film 100% oplosbaar

Omschrijving

4in1 discs
Vlekverwijdering
Stralend schoon
Langdurige frisheid
Zacht voor de vezels

The sustainable discs box
100% watersoluble
20° effective in cold water

Lees meer

Ingredienten

(Detergenten verordening (EC)) n° 648/2004):, 15- <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen , 5 - <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, parfums, geraniol, linalool.

Veiligheidstekst

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.