Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

PERSIL Discs Universal 28scoops

700gr

Artikelnummer: 31920072
€ 10,91 / Stuk
Verwacht in ± 6 werkdagen
Per 6st

Specificaties

Artikelnummer 31920072
Item inhoud 700gr
Merk Persil
EAN CE 5410091760885
Maten HE (HxBxL) 272x258x396
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 133x247x125
Aantal doos per slag 9
UN code Geen ADR
Aantal slagen 6
Statistiekcode 34022090
EAN HE 5412530920072

Deep clean plus
Active fresh
For a cleaner world
Film 100% oplosbaar

Omschrijving

4 in 1 discs
Vlekverwijdering
Stralend schoon
Langdurige frisheid
Zacht voor de vezels

The sustainable discs box
100% watersoluble film
20° effective in cold water

Lees meer

Ingredienten

(Detergenten Verordening (EC)) n° 648/2004):, 15 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, geraniol, linalool

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NÁ INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.