Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

WCEEND Toiletblok Ocean Fresh

Artikelnummer: 34926248

> 100 stuks op voorraad

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 34926248
Item inhoud 40gr
Merk WC Eend
EAN CE 5000204926255
EAN HE 5000204926248
Aantal dozen per laag 28
Aantal lagen per pallet 5
Maten CE (HxBxL) 145x100x25
Maten HE (HxBxL) 151x169x199
Statistiekcode 34025090
UN code Geen ADR
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Verpakkingsinhoud 12
Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.
Bevat: < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; > 30% anionische oppervlakteactieve stoffen. Bevat: parfum; limonene; citronellol
VOORZORGSMAATREGELEN:
Gevaar
Bevat: benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten; zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.
Bevat: 4-tert-butylcydohexylacetaat; (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person