Menu

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

WCEEND Toiletblok Ocean Fresh

40gr

Log in voor de voorraadstatus

Artikelnummer: 34926248
EAN CE: 5000204926255

Reinigt & verfrist

Lees meer

Productinfomatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Gebruiksinformatie

Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.
1. Reinigt bij iedere spoelbeurt 2. Helpt kalkaanslag voorkomen 3. Werkt tot wel 3 weken

Etikettalen

Nederlands

Specificaties

Bekijk meer

Bekijk minder

Artikelnummer

34926248

Item inhoud

40gr

Merk

WC Eend

EAN CE

5000204926255

EAN HE

5000204926248

Aantal doos per slag

28

Aantal slagen

5

Maten CE (HxBxL)

145x100x25

Maten HE (HxBxL)

151x169x199

Bewaarconditie

Ongeconditioneerd

Statistiekcode

688625

Veiligheidsinformatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Veiligheidstekst

VOORZORGSMAATREGELEN:
Gevaar
Bevat: benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten; zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.
Bevat: 4-tert-butylcyclohexylacetaat; (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.