Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

WCEEND Toiletreiniger Action Gel Ontkalker

Artikelnummer: 34007527

264 stuks op voorraad

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 34007527
Item inhoud 750ml
Merk WC Eend
EAN CE 5000204007534
EAN HE 5000204007527
Aantal dozen per laag 12
Aantal lagen per pallet 3
Maten CE (HxBxL) 270x90x63
Maten HE (HxBxL) 291x193x391
Statistiekcode 34022090
UN code 3264
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Verpakkingsinhoud 12

Unieke hals
Beter bereik=beter schoon*
*Beter bereik in vergelijking met andere toiletreinigers.

WC-Eend Nr. 1 Ontkalker Toiletreiniger is een krachtige formule die kalkaanslag verwijdert en grondig schoonmaakt onder en boven het water. Dankzij de unieke hals komt het onder de rand waar het schoonmaken het moeilijkst is!

1. Om de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien.
2. Doe de toiletbril omhoog en kantel de fles om de hals vol te laten lopen.
3. Plaats WC-Eend Nr. 1 Ontkalker onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot.
4. Om schoon te maken en geurtjes te verwijderen: laat 5 minuten inwerken. Schrob boven en onder het water en trek door. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: opnieuw aanbrengen, 60 minuten tot een nacht laten intrekken, doorspoelen.
5. Plaats de dop terug en doe de fles goed dicht. Regelmatig gebruiken (minimaal drie keer per week) om uw toilet schoon te houden.
Bevat: <5% nietionogene oppervlakteactieve stoffen, Bevat ook: parfum
VOORZORGSMAATREGELEN:
Gevaar
Bevat: hydrogeenchloride; 2,2'- (octadec-9-enylimino) bisethanol; alcoholen, C13- 15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (8 E0).
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.
Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Niet vermengen met bleekmiddel of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person