Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

WITTE REUS Power Caps 14scoops

Artikelnummer: 31918246

Leverdatum weten? Neem contact met ons op via verkoop@advion.nl

Wil je prijzen inzien en ons assortiment bestellen? Log in of maak een account bij ons aan.

Specificaties

Artikelnummer 31918246
Item inhoud 182gr
Merk Reus
EAN CE 5410091762087
Maten HE (HxBxL) 236x198x392
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 114x191x94
Aantal dozen per laag 12
UN code Geen ADR
Aantal lagen per pallet 7
Statistiekcode 34025090
EAN HE 5412530918246
(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):, 5 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, < 5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, linaalool.
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via de mail of telefoon. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Contact person