Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Het privacybeleid van Advion BV

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe Advion met jouw gegevens omgaat.

Cookies

Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar het cookiebeleid van Advion BV.

Privacyverklaring

Advion BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28080998, respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring en cookiestatement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. 

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Daarnaast maken wij gebruik van verschillende Google Analytics Tools en Hotjar voor statistische doeleinden. Deze tools maken gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Advion BV zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website. Advion BV heeft een verwerkersovereenkomst met beide partijen afgesloten.

Wat doen wij met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

- Het verwerken van uw vraag.
- Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
- Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming)

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@advion.nl. Ook heeft u het recht Advion BV te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Wijzigingen Privacyverklaring & Cookiestatement

Advion BV behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring & cookiestatement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Informatie over ons privacy beleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@advion.nl.